ആത്മ പ്രശംസ

സാബു പ്രയാര്‍
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂര്‍ താലൂക്കില്‍പ്പെട്ട പ്രയാര്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ജനനം. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

ഇ-മെയില്‍ - prayars@gmail.com